12 December 2023
.
.

Zie, op de bergen de voeten van degene die het goede boodschapt, die vrede doet horen: vier uw vierdagen, o Juda.
Nahum 1:15

— Nahum 1:9-15

Nahum vertelt ons dat de HEERE Zelf tegen de vijanden van Zijn volk ten strijde zal trekken. Als de Almachtige zal Hij de inwoners van Ninevé overwinnen. Niemand kan het volhouden tegen deze God – ook wij niet. Al Zijn kinderen zijn dan ook door Zijn kracht volkomen veilig. Meteen zegt de profeet ook tegen ons dat wij geen zonden aan de hand mogen houden. En wat een wonder: de Heere zal er Zelf voor zorgen dat alle afgoderij in Juda zal worden uitgeroeid! Dat wil Hij ook nu nog bewerken: dat je door Zijn genade je lievelingszonde gaat haten en bestrijden.

En dan gaat het laatste vers van hoofdstuk 1, vers 15, in vervulling: er komt vrede. Nahum beschrijft het zó mooi: hij ziet als het ware de voeten van de vredebode al. En wat is vrede? Dat het goed is gekomen tussen God en ons.

Nahum mag het zeggen, dat de Joden hun godsdienstige feesten, zoals het Pascha, weer kunnen houden. De macht van de vijand (de belialsman) wordt vernietigd.

Paulus haalt in Romeinen 10 dit vers aan en past het toe op de verkondiging van het evangelie. Dat is pas echt een goede boodschap, vind je niet? Daarin gaat het over de echte vrede. De vrede die in je hart komt, omdat je zonden vergeven zijn, en omdat de vriendschap met God hersteld is. En dan ga je ook feestvieren – niet met de wereld, maar samen met Gods kerk.

Wat kun je hieruit leren?

God stuurt boodschappers van de zaligheid. Jij mag elke zondag over de vrede horen die boven alle verstand uitgaat. De Blijde Tijding van het werk van Christus wordt aan jou verkondigd. Stel jezelf eens de vraag: “Wat doet het mij? Wat doe ik ermee?”

Ds. W. Pieters

Door Ds. W. Pieters

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl