11 December 2023
.
.

De HEERE is goed, Hij is tot sterkte in de dag van benauwdheid, en Hij kent hen die op Hem betrouwen.
Nahum 1:7

— Nahum 1:1-8

Wie Nahum is, weten wij niet. Behalve dat hij een knecht, een profeet van God is. Zijn boek gaat over Ninevé. Ninevé is de hoofdstad van het Assyrische rijk. Ruim honderd jaar geleden preekte Jona in die stad en kondigde hij het oordeel van God aan. De koning en de inwoners bekeerden zich. Toen bewees God genade en werd de stad gespaard. Maar nu is de toestand helaas weer net als voordat Jona preekte: goddeloosheid ten top…

Nahum profeteert. Hij preekt, dat God niet met Zich laat spotten! Al stelt Hij Zijn straffen uit, toch zal Zijn oordeel zeker komen tot al die mensen die Hem niet gehoorzamen en niet op Hem vertrouwen. En lees maar eens na in de verzen 3, 4 en 5 hoe vreselijk stormachtig dat oordeel zal zijn. Beef je dan niet mee? Wat denk jij? Zou jij voor Zijn gramschap kunnen bestaan?

Maar nu mag Nahum Gods volk en ook jou, als je tot Hem vlucht, gaan troosten. Nahum doet daarmee zijn naam eer aan, want Nahum betekent ‘trooster’. De Heere zal het volk dat op Hem vertrouwt, nabij zijn en beschermen. Zo belangrijk is het nu om op de Heere te vertrouwen; en zo ernstig is de toestand zolang je niet bij Hem schuilt.

Wat kun je hieruit leren?

Ga jij dag in, dag uit aan God voorbij? Dan zal het oordeel je treffen – net als Ninevé. En dat valt niet mee!

Maar houd jij, elke dag weer, rekening met Hem, met Hem alleen? Dan zegt Nahum tegen jou: de Heere kent je, Hij heeft je lief, Hij zorgt voor je, Hij zal je beschermen.

Ds. W. Pieters

Door Ds. W. Pieters

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl