05 Februari 2021
Kritisch onder het Woord
Kritisch onder het Woord

En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot den geraakte: Zoon, uw zonden zijn u vergeven.
En sommigen van de Schriftgeleerden zaten aldaar, en overdachten in hun harten:
Wat spreekt Deze aldus godslasteringen? Wie kan de zonden vergeven, dan alleen God?
En Jezus, terstond in Zijn geest bekennende, dat zij alzo in zichzelven overdachten, zeide tot hen: Wat overdenkt gij deze dingen in uw harten?
Wat is lichter, te zeggen tot den geraakte: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, en neem uw beddeken op, en wandel?

— Markus 2: 5-9

Hoe kom jij nu naar de kerk? Heb jij dan ook echt verwachting van het Woord? Dat geldt namelijk niet voor iedereen. Dat zie je wel in Kapernaüm, waar er ook kritische, sceptische en negatieve luisteraars zaten. Dat waren de Farizeeën, Schriftgeleerden en Wetsgeleerden. Ze zaten eersterangs, maar moesten niets hebben van Jezus. Toen de Heere Jezus begon over vergeving, begon bij hen de kritiek. Kritiek, die ze vooral met elkaar bespraken. Ze zochten daarin ook bevestiging bij elkaar. Ze hadden er beter mee naar Jezus kunnen gaan.

Met hun kritiek hebben ze wel zichzelf verraden. Ze zaten er slechts om te wegen, te keuren en te oordelen. Ze zochten Jezus te vangen op een woord of op een dwaalleer. Nu denken ze iets gevonden te hebben, waardoor ze Jezus kunnen beschuldigen. Het tekent hun vijandschap. Het grote voorbeeld van hemelse macht en genade stuit hier op vijandschap. Het Woord roept verzet op!

De geestelijke keurmeesters van Israël vertrouwen Jezus niet. Ze zijn slechts gekomen om bewijzen tegen Jezus te verzamelen. Met zo’n instelling zal Jezus niet veel aan ze kwijt kunnen. Wie kritisch, argwanend en negatief onder het Woord zit, zit zichzelf danig in de weg. Dan zal je weinig meenemen van de preek. Het is zo belangrijk om biddend op te gaan naar de kerk. Je zal dan ook de zegen van het Woord ervaren.

Ds. A.C. Uitslag

Door Ds. A.C. Uitslag

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl