10 Februari 2021
Gegeven, genomen, toch de HEERE loven
Gegeven, genomen, toch de HEERE loven

En hij zeide: Naakt ben ik uit mijner moeders buik gekomen, en naakt zal ik daarheen Wederkeren. De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam des HEEREN zij geloofd.

— Job 1: 21

De satan mag onder de toelating van de HEERE Job alles afnemen, behalve zijn leven en zijn gezondheid. Satan denkt dat Job de HEERE dan zal zegenen (= verwensen). Weet je wat hieruit blijkt? Dat de duivel niets van het werk des HEE¬REN begrijpt. God dienen om loon, of omdat ze bang zijn voor straf, of omdat ze dan door mensen geëerd willen worden, of omdat ze van het dienen van de HEERE beter worden. Allemaal argumenten om het werk van God verdacht te maken! Denk jij ook zo? Kijk dan maar naar Job. Wat een ontzaglijke beproeving! In één dag, in een enkel uur wordt alles van je afgenomen: schapen, runderen, kamelen, ezels, knechten en ook zijn tien kinderen. Dat is toch niet om door te komen! Zie je nu wat er gebeurt, als satan zijn gang mag gaan? Dood, verderf, ondergang, ellende, pijn, verdriet, moeite en zorg! Dat is de opzet van al het werk van de mensenmoordenaar van het begin. Dat zien we vandaag om ons heen! Maar... heeft de satan gelijk? Zegt Job God vaarwel? We lezen een oprechte belijdenis in de laatste verzen van het eerste hoofdstuk: "De HEERE heeft gegeven, de HEERE heeft genomen, de Naam des HEEREN zij geloofd." Het zegt geen woord ten nadele van de HEERE! Waarom niet? Omdat hij op God vertrouwt.

 

 Want deze God is onze God

 Hij is ons deel ons zaligst lot,

 Door tijd noch eeuwigheid te scheiden:

 ter dood toe zal Hij ons geleiden.

 

B.S. van Groningen

Door B.S. van Groningen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl