09 Februari 2021
Job en zijn gezin
Job en zijn gezin

En het geschiedde dan, als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job heenzond en hen heiligde, en des morgens vroeg opstond en brandoffers offerde naar hun getal; want Job zeide: Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job al die dagen.

— Job 1: 5

Job had een groot gezin: zeven zonen en drie dochters. En die kinderen droeg hij op zijn hart. Hij had het tijdelijke en eeuwige welzijn op het oog. Wie de HEERE vreest, is ook gunnend voor zijn medemens en zeker ten opzichte van zijn eigen kinderen. Job was niet iemand, die zei: "Dat doen mijn kinderen niet." Job kende zijn eigen hart en daarom wist hij ook wat in de harten van zijn jongens en meisjes leefde. Heb jij zo'n vader of moeder? Dan ben je gelukkig. Dan stijgen veel gebeden voor jou op naar God om bewaring, om ontferming, om bekering, om geloof. Job hield er rekening mee, dat zijn kinderen dagelijks zondigden. En elke dag vroeg hij om vergeving. 't Is niet altijd leuk, wanneer je bepaalde dingen niet mag, maar als het goed ligt, hebben je ouders jouw behoud op het oog en niet je ondergang. Weet je wie daar wel op uit is? De satan. Ook in het leven van Job. Want de satan weet heel geraffineerd het werk van God verdacht te maken. Want hij heeft het antwoord al klaar, waarom Job de HEERE vreest. In zijn onbe¬schaamdheid durft hij in het gezelschap van Gods kinderen het oprechte geloof van Job in twijfel te trekken. Job is in alles gezegend en daarom vreest hij God. Let er op dat de satan overal aanwezig is om onrust en twijfel te zaaien: in gezin, kerk en school. Maar hij begint in jouw hart! Merk jij dat? Of laat de duivel jou met rust. Dat is zeker zo gevaarlijk! Leid ons in geen verzoeking ooit!

B.S. van Groningen

Door B.S. van Groningen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl