27 Maart 2021
Broeders
Broeders

En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts, en zag Jezus staan, en zij wist niet dat het Jezus was.
Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot Hem: Heere, zo gij Hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij Hem gelegd hebt, en ik zal Hem wegnemen.
Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot Hem: Rabbouni, hetwelk is gezegd: Meester.
Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vaar op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.
Maria Magdaléna ging en boodschapte den discipelen dat zij den Heere gezien had, en dat Hij haar dit gezegd had.

— Johannes 20

Na Zijn diepe lijden, sterven, dood en begrafenis is Jezus na drie dagen opgestaan. Maria, een vrouw met een diepe liefde voor Jezus, zoekt Hem. Wanneer Hij Zich laat vinden, krijgt ze een opdracht. Zeg mijn broeders…. (vers 17).

We wrijven vandaag in onze ogen en kijken nog eens. Staat het er echt? Mijn broeders? Zegt Jezus nu tegen Maria dat de discipelen Zijn broeders zijn?

Ja, het staat er echt. Jezus zei al eerder in Johannes 15: 15: “Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd”. En nu neemt Hij de volgende stap: Zeg tegen Mijn broeders. Mijn Vader is uw Vader en Mijn God is uw God.

Het lijden van Jezus is diep. Niet te bevatten. Niet in te denken. Zijn lijden heeft ook een doel! Vijanden worden met God verzoend. De zondige wereld, wordt door God geliefd. Hij gaf Zijn Zoon, alles wat Hij had. De Zoon gaf Zichzelf en Zijn leven. Om van vijanden vrienden te maken. Om van vrienden broeders te maken. Om zondaren aan te nemen als kinderen van God. In Johannes 1 lezen we (vers 12 en 13): “Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; welken (…) uit God geboren zijn”.

Ben jij uit God geboren? Stelde Jezus Zijn leven voor jou? Weet jij, dat Hij kwam om jou een vriend en broer (of zus) van Hem te laten zijn? Geloof jij dit heilrijke Woord?

Zie Zijn liefde. Zie Zijn lijden. Zie Zijn bewogenheid. Zie Zijn medelijden. En laat je redden.

Ben je gered? Gode zij dank voor Zijn genade. Wie Mij liefheeft, bewaart Mijn geboden. En hebt elkaar hartelijk lief. Hem navolgen. Dat is Zijn gebod.

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl