06 April 2021
Ideaal nastreven
Ideaal nastreven

Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende

— Filippenzen 3:10

Wat is het doel van jouw leven? Iedereen heeft zo zijn/haar idealen. In je jonge leven maak je de keuze wat je wilt worden, welke studie je volgt. Je streeft ernaar datgene te bereiken wat je mooi lijkt. Dat mag best inspanning kosten, als je het doel maar bereikt.

De apostel Paulus heeft ook zijn ideaal: Christus kennen en de kracht van Zijn opstanding. Daar heeft hij alles voor opzij gezet. Zijn goede positie onder het Joodse volk. Eer en aanzien lagen voor hem, de mensen bogen en knikten als zij hem tegenkwamen. Hij zat altijd op de eerste rij. Hij was van goede komaf. Kortom hij had alles mee en er was geen vuiltje aan de lucht. Totdat…Totdat hij Christus tegenkomt. En Christus wordt het nieuwe doel in het leven van de apostel. En dan gooit Paulus al die eer, dat aanzien, dat vooraan zitten, allemaal weg. Hij zegt daarvan dat hij: al die dingen schade gerekend heeft, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen.

Paulus kent de kracht van Christus’ opstanding. Voor kracht staat er in grondtaal: dunamis, daar horen wij ons woord “dynamiet” in. Deze kracht van Christus’ opstanding blaast je hele leven op. Je kunt dat tegenwerken, maar dan is je doel onzuiver. Bijvoorbeeld dat je zegt dat het je om Christus gaat, maar dat je hart daar verre van is. Dat in je hart het doel leeft van studie, eigen huis, goede baan. Er is nog veel van de zondige mens in ons. Dat staat Christus in de weg.

Daarom moeten we Christus als ons doel kennen, zoals Pauls zegt: ik jaag ernaar. Dan wordt die kracht van Christus’ opstanding ervaren. Er gaat dan in je leven allerlei dingen veranderen. Het leven wordt dan steeds meer op Christus georiënteerd.Hij zal leiden 't zacht gemoed

In het effen recht des HEEREN.

Wie Hem need'rig valt te voet,

Zal van Hem zijn wegen leren. (Ps.25:4)

 

Kand. W.J. Korving

Door Kand. W.J. Korving

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl