18 November 2021
Eén ding ontbreekt u
Eén ding ontbreekt u

Doch Jezus, dit horende, zeide tot hem: Nog één ding ontbreekt u; verkoop alles, wat gij hebt, en deel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, volg Mij

— Lukas 18:22

Als de Heere Jezus op reis is naar Jeruzalem, komt er een jonge man naar Hem toe. Het is iemand die van zijn jeugd af trouw met de dingen van Gods koninkrijk bezig is. Maar hij heeft een brandende vraag. “Goede Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven” (v. 18)?

De Heere Jezus geeft hem eerlijk antwoord op zijn vraag, zo blijkt uit de dagtekst. Hij wijst hem de weg tot de zaligheid aan. Hij heeft zijn hart niet op zijn aardse rijkdommen te zetten, maar hij heeft de Heere Jezus te volgen. Wanneer hij zijn oude leven kwijtraakt en Hem gaat volgen, dan zal hij gaan zien dat hij niets meer hoeft te doen om het eeuwige leven te beërven. De Heere Jezus zou hem uiteindelijk in Jeruzalem brengen. Daar zou hij zien hoe Christus sterft aan het kruis van Golgotha. Daar zou hij zien dat Christus dat eeuwige leven voor hem zou verdienen. En dat volgen ontbreekt nu in zijn leven. En daarmee ontbreekt alles. Want al leeft hij godsdienstig en vroom: hij zal de zaligheid er nooit mee verdienen. Alleen het offer van Christus is voldoende om zalig te kunnen leven en zalig te kunnen sterven.

Misschien vraag jij je ook wel af wat je doen moet om zalig te worden. Je probeert bijbels te leven. Je doet je uiterste best. Maar met al jouw arbeid zal je de zaligheid niet verdienen. Dat kan alleen als je de Heere Jezus gaat volgen en door het oprechte geloof gaat zien dat niet jij, maar Hij de zaligheid voor jou heeft verdiend. 

Ds. B.D. Bouman

Door Ds. B.D. Bouman

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl