16 November 2021
Eén ding gesproken
Eén ding gesproken

God heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord: dat de sterkte Godes is

— Psalm 62:12

David heeft het niet gemakkelijk. Dat blijkt wel uit de psalm die je vandaag hebt gelezen. Er zijn allerlei tegenstanders. Ze doen hem kwaad aan (v. 4). Het zijn mooipraters. Met hun mond zegenen zij. Ze lachen David vriendelijk toe. Maar ondertussen vloeken ze hem. Ze hebben het slechtste met hem voor (v. 5). Maar in dit alles is David niet alleen. Hij weet dat de Heere van hem afweet. Hoe mensen achter zijn rug om ook over hem praten. Wat ze stiekem ook van hem zeggen: de Heere weet ervan af. En Hij draagt zorg voor Zijn dienstknecht. Door Zijn Woord en Geest heeft de Heere David in die moeilijke momenten bemoedigd en vertroost. Met kracht werd er tot hem uitgesproken “dat de sterkte Godes is”. Dat Davids kracht en sterkte niet in hemzelf zijn te vinden, maar in de Heere. En dat niet één keer: nee, de Heere bevestigde deze woorden toen deze bemoediging opnieuw tot David werd uitgesproken. Zo mag David twee keer kracht putten uit hetzelfde woord dat de Heere heeft gesproken. Het geeft hem vaste zekerheid.

Wat is het rijk wanneer Gods Woord zo ook in jouw leven is gaan spreken. Als je, in moeilijke momenten, in strijd of aanvechting door de Heere meerdere keren bemoedigd mag worden door Zijn Woord. Dan kan het gebeuren dat eenzelfde tekst meerdere keren tot je komt. Onder de prediking. Of bij het lezen vanuit de Bijbel thuis of op school. Dan zijn de moeiten niet altijd weggenomen, maar dan kan je toch verder. Omdat de Heere laat merken dat Hij van je afweet. 

Ds. B.D. Bouman

Door Ds. B.D. Bouman

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl