15 Januari 2022
Mijn Toevlucht
Mijn Toevlucht

Want Gij, HEERE! zijt mijn Toevlucht! Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek;

Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.
Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot.

— Psalm 91: 9, 11& 12

Jonge vriend, vriendin,De duivel kent deze psalm ook. In Mattheus 4, waar Jezus in de woestijn uitgehongerd en moe en dorstig is, bespringt de duivel Hem. En die duivel zegt, als hij en Jezus op de tempel staan: “Spring maar naar beneden. Uw Vader zal Zijn engelen sturen! Die zullen U opvangen”.De duivel neemt deze woorden dus serieus. Jij ook?Alleen, met die duivel is het altijd mis! Hij spreekt nooit de waarheid! Hij liegt altijd. Hij vertelt halve waarheden en dat zijn hele leugens. Hij citeert Bijbelteksten, maar hij begrijpt er helemaal niets van. Als hij je maar kan bedriegen en in slaap kan sussen. Dat doet hij ook vandaag.En kijk nu eens naar Jezus!

Die doet precies wat deze psalm zegt. Alleen op God vertrouwen. Op het Woord van God, de Bijbel. Ook al heeft Hij honger en dorst, is Hij moe en uitgeput. Ook al hangt Hij aan een kruis te sterven. Hij vertrouwt op God. Zijn Vader.En nu jij!

Als jij, in de kracht van de Heere Jezus en door Zijn Geest, zo vertrouwt op je Hemelse Vader, dan zal Hij om Jezus’ wil voor jou zorgen en Zijn engelen gebieden om jou te bewaren. Op al jouw wegen. En voor al die gelovige jongens en meisjes geeft de Heere rijke beloften. Lees de laatste verzen van deze psalm maar door. Daar spreekt God tegen al Zijn gelovigen. Die beloften zijn voor jou.En als je die God nog niet kent?Vlucht om Jezus wil nu, vandaag nog, naar Hem toe. Heere, bij U schuil ik. Ik neem de toevlucht tot U. Satan en de dood zitten me op de hielen en werpen hun schaduw over mij heen, maar ik schuil onder de schaduw van Uw vleugels. Almachtige en Allerhoogste God: bewaar mij vandaag en in dit nieuwe jaar. Wees eeuwig mijn beschermer.En God hoort….

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl