22 Januari 2022
Komen en zien
Komen en zien

Nathanaël zeide tot Hem: Van waar kent Gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Eer u Filippus riep, daar gij onder den vijgeboom waart, zag Ik u. Nathanaël antwoordde en zeide tot Hem: Rabbi! Gij zijt de Zone Gods, Gij zijt de Koning Israëls.Jezus antwoordde en zeide tot hem: Omdat Ik u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgeboom, zo gelooft gij; gij zult grotere dingen zien dan deze. En Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Van nu aan zult gij den hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op den Zoon des mensen.

— Johannes 1: 48-52

Nathanaël gaat mee op aandringen van Filippus. Hij volgt in het kielzog van Filippus. Hij gaat met een hart vol vragen: “moet het nu naar een Zaligmaker toe, die uit Nazareth komt?” Deze jongeman uit Kana heeft daarvan geen enkele verwachting. Zo komt hij, sceptisch en gereserveerd.

Dan blijkt echter, dat de Heere Jezus hem allang kende. Al bij de eerste confrontatie met Jezus breekt direct zijn verzet. Oog in oog met Jezus breekt hij. Hij bemerkt, dat de Heere Jezus hem doorziet. Alles van hem is bij Jezus bekend. Het brengt hem tot die geloofsbelijdenis: “Gij zijt de Zone Gods, Gij zijt de Koning Israëls” (Joh. 1: 50). Eén blik op Christus en één woord van Christus is genoeg om een mens ervan te overtuigen, dat Hij een volkomen Zaligmaker is. Alle twijfels zijn verdwenen.

Ook voor jou is die ontmoeting met Jezus Christus zo nodig. Komen en zien … Dat is de weg. Een komen tot Jezus: een geloven in Jezus. Een zien van Jezus: een aanschouwen van Jezus. Het mag, al zit je nu nog boordevol reserves. Kom nu eens kijken wie deze Zaligmaker is. Als je ziet op Zijn wonden blijft verwondering over, dat Hij Zijn leven wilde geven voor zondaren.

Ds. A.C. Uitslag

Door Ds. A.C. Uitslag

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl