28 Januari 2022
Een volle beker
Een volle beker

Mijn beker is overvloeiende.

— Psalm 23:5

Zie je de herder met zijn kudde komen, aan het eind van de dag? De herder brengt zijn kudde na een lange vermoeiende dag terug naar de veiligheid van de schaapskooi, waar de kudde zal overnachten. Maar voordat de nacht begint verzorgt de herder zijn schapen opnieuw. Hij bekijkt de schapen goed, hij verzorgt hun wonden, hij verfrist hen met olie die insecten verjaagt, en hij laat hen drinken uit een overvolle waterbak. Zó, zegt David, laat de Heere mij óók drinken. Want: mijn beker is overvloeiende. Wat is de Heere oneindig goed voor David, en voor ál Zijn kinderen. Hij weet dat Zijn gelovigen vaak vermoeid zijn, in hun strijd tegen de zonde. Maar Hij troost en versterkt hen telkens door Zijn Woord en Geest, uit de overvloed van Zijn genade. Zodat ze weer nieuwe moed en kracht van Hem krijgen.

Leef jij nog steeds buiten Hem? Dan roept de Heere jou door deze meditatie, tot bekering en geloof. Om Zijn onverdiende genade te ontvangen, uit de overvloed die Zijn Zoon verdiend heeft. Jij hebt er geen recht op vanwege al jouw zonden, maar toch wil Hij het geven. Want Hij heeft het Zelf beloofd in Zijn Woord: Al wat jou ontbreekt, dat schenkt Ik, zo jij het smeekt, mild en overvloedig…

Ds. G. Kater

Door Ds. G. Kater

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl