29 Januari 2022
Gods huis
Gods huis

En ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.

— Psalm 23:6

Morgen, dan is het weer zover. Dan is het Gods dag. Dan mag je weer naar Zijn huis. Om daar Zijn Woord te horen. Om daar te luisteren naar het Evangelie van Gods vrije genade. Waarin God aan verloren mensen laat verkondigen dat Hij Zijn Zoon in deze wereld gezonden heeft. Opdat een ieder die in Hem gelooft niet zal verderven, maar eeuwig leven zal. Verlang je naar Zijn dag, en Zijn huis?

Voor David is er geen heerlijker plaats op aarde, dan het huis van de Heere. Want op die plaats (de plaats waar alle offers vooruit wijzen naar het offer van Davids grote Zoon) ontmoet de Heere David, en ontmoet David de Heere. Als een God van vergevende liefde en genade, voor mensen die Zijn toorn verdiend hebben vanwege hun zonden. Wat een heerlijke plaats is het huis van déze Heere! Wie wedergeboren is door de Heilige Geest herkent Davids verlangen naar Gods huis. Soms zijn er momenten dat je er altijd zou willen blijven, omdat de Heere er is. Ja, daar verlangt David hier ook naar, in deze tekst. En dat verlangen wordt straks vast en zeker vervuld na dit leven, voor David en allen die Christus liefhebben. Zul jij dan ook in Gods huis zijn? Zoek daarom nú de Heere, en leef!

Ds. G. Kater

Door Ds. G. Kater

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl