25 Januari 2022
Grazige weiden
Grazige weiden

Hij doet mij nederliggen in grazige weiden

— Psalm 23:2

Een herder in Israël zorgt ervoor dat zijn schapen een overvloed aan eten hebben. Daarom brengt hij zijn kudde in  grazige weiden. Waar de schapen zich vol kunnen eten, vanwege de overvloed van vers gras. Waar de schapen daarna heerlijk gaan rusten in het lange gras, om hun voedsel te herkauwen.  David zegt: zó zorgt de Heere ook voor mij. En zó zorgt Hij voor álle gelovigen. Hij brengt hen op de weide van Zijn Woord. Door Gods Woord te lezen, of naar Gods Woord te luisteren. Door te luisteren naar de verkondiging van Gods Woord in de prediking. En de Heilige Geest wil dat Woord toepassen. Door hen steeds meer en steeds weer te laten zien dat zij in zichzelf zondaar zijn én blijven. Maar ook door hen steeds meer en steeds weer te laten zien dat de Heere Jezus Christus hún Zaligmaker is. Die met Zijn bloed voor al hun zonden betaald heeft. Die hen ook door Zijn Geest steeds meer vernieuwd naar Zijn beeld. Zo is de weide van het Woord vol van het werk van Christus. Zie jij ook hoe goed God voor Zijn kinderen zorgt? Wat een aansporing om deze God te zoeken in datzelfde Woord, als je Hem nog niet kent. En wat een aansporing om dicht bij dat Woord te leven, als je Hem kent in Zijn genade.

Ds. G. Kater

Door Ds. G. Kater

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl