26 Januari 2022
Het juiste spoor
Het juiste spoor

Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.

— Psalm 23:3

Schapen zijn dwaalzieke dieren. Ze kunnen heel goed verdwalen, en van de juiste weg afraken. Maar ze kunnen nooit uit zichzelf de weg terug vinden. Daar hebben ze hun herder voor nodig. Hij leidt hen weer terug op het juiste spoor. Zo doet de Heere ook, als de grote Herder. Zijn schapen dwalen vaak weer bij Hem vandaan. Ze kiezen telkens weer zelf gekozen wegen. Maar in Zijn liefde en trouw zoekt Hij Zijn schapen telkens op. Hij leidt hen in het juiste spoor, in het spoor der gerechtigheid. Dat is de weg van Gods geboden. Gods geboden, die Christus al Zijn schapen geeft als Zijn leefregel voor het christenleven. Verlang jij ook om naar al Gods geboden te leven, uit liefde voor deze goede Herder? Misschien zie je geweldig op tegen deze dag. Misschien worstel je met de vraag hoe je juist vandaag moet leven als christen. Laat Ps. 23:3 jou dan allereerst brengen aan de voeten van deze Herder, in het gebed: Heere, leer mij Uw weg. En laat je dan vandaag door deze Herder leiden in het spoor der gerechtigheid. Hij kán het doen, en Hij wíl het doen. Door Zijn Woord en Geest. Niet vanwege iets in jou, of iets van jou. Maar alléén: om Zíjns Naams wil. Dat is: alléén uit genade, alléén om Jezus’ wil.

Ds. G. Kater

Door Ds. G. Kater

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl