07 Februari 2022
De goede Herder
De goede Herder

Ik ben de goede Herder

— Johannes 10:11a

In de tekst van vandaag noemt de Heere Jezus Zichzelf de goede Herder. De mensen in Zijn tijd weten wel wat een herder is. Ze zien hen iedere dag in hun omgeving met hun schapen door de velden trekken. En nu zegt de Heere Jezus dat Hij de goede Herder is. Niet één van de vele goede herders. Nee, zoals Hij is, is er geen. Hij zorgt op de meest volmaakte manier voor degenen die door het geloof bij Hem horen. Hij gaat Zijn kudde voor en wijst Zijn volgelingen de beste wegen aan. Hij blijft bij hen zelfs als Zijn schapen moeten sterven. Deze Herder koestert Zijn schapen en houdt hen vast als zij dwalen. Ja, de goede Herder zorgt niet alleen voor Zijn schapen, Hij heeft ze ook oprecht lief. Hij koestert hen. Ze zijn kostbaar in Zijn ogen en dat is niet zonder reden: deze schapen heeft Hij uit de hand van Zijn Vader ontvangen (v. 29). Ze zijn Zijn eigendom. Daarom laat Hij hen ook nooit meer los.

Is deze goede Herder ook jouw goede Herder? Hoor jij ook bij Hem? Als dat niet zo is, dan wijst Hij jou vandaag de weg naar Zichzelf. Hij maakt Zich ook aan jou bekend als de goede Herder, opdat je tot Hem zou vluchten en je vertrouwen op niemand anders dan op Hem alleen zou stellen. Opdat Hij ook jouw goede Herder zou zijn en jij bij Zijn kudde zou behoren.

Ds. B.D. Bouman

Door Ds. B.D. Bouman

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl