09 Februari 2022
De goede Herder kent de Zijnen
De goede Herder kent de Zijnen

Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen en word van de Mijnen gekend.

— Johannes 10:14

Een goede herder kent al zijn schapen. Niet op afstand, maar persoonlijk. Als hij een schaap ziet lopen dan weet hij welk schaap het is. Maar dat niet alleen. Hij zorgt ook persoonlijk voor zijn schapen. Hij weet precies wat een schaap van zijn kudde nodig heeft. Het ene schaap moet gedragen worden. Een ander schaap dreigt telkens weer af te dwalen. Weer een ander schaap heeft wat extra voeding nodig. Een goede herder is dus persoonlijk op al zijn verschillende schapen betrokken.

Zo draagt de Heere Jezus nu ook zorg voor Zijn gelovigen. Hij kent hen.

Als jij door het geloof aan Hem verbonden bent, dan kent Hij ook jou. Hij weet precies wie jij bent en wat jij nodig hebt. Dat zal de ene keer een bemoediging zijn. Een andere keer een vermaning of een vertroosting. Hij weet van jouw vreugden, moeiten en zorgen. In al die omstandigheden zorgt Hij door Zijn Woord, Geest en leiding persoonlijk voor jou.

Ja, Hij kent ook jou zwakten en zonden. Sterker nog: nog voordat Hij jou aan Zijn kudde heeft toegevoegd wist Hij daar al vanaf. En ondanks dat, heeft Hij zich toch over jou willen ontfermen. Je verrast Hem dan ook nooit met je zonden en tekorten. Hij kent je al. Daarom mag je met al die gebreken telkens weer bij Hem uitkomen. Opdat Hij je iedere dag weer zou geven wat jij voor die dag nodig hebt. 

Ds. B.D. Bouman

Door Ds. B.D. Bouman

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl