08 December 2023
Waarheidsclaim
Waarheidsclaim

Ik ben de Waarheid

— Johannes 14:6

Veel mensen in onze tijd vinden het begrip waarheid een relatief begrip. Er is namelijk volgens hen geen waarheid die altijd, overal, en voor alle mensen geldt. Wat de waarheid is, is een persoonlijke overtuiging voor jou, die je een ander niet kan en mag opleggen. Maar dít Woord van Jezus gaat juist lijnrecht tegen dit postmoderne denken in. Hij zegt: Ik ben dé Waarheid. Dat geldt altijd, en overal, en voor alle mensen. Wat een wonder, dat wij deze Waarheid kunnen leren kennen door de Bijbel. De Bijbel is immers het Boek van de Waarheid, waardoor de Heilige Geest werkt in zondaarsharten.

Heeft Jezus’ waarheidsclaim jouw hart al ingenomen? Dan heb je de waarheid van Gods Woord lief gekregen met je hele hart. Ook al wijst dat Woord ons aan als zondaren voor God, die de toorn van God verdiend hebben. Maar dan heb je vooral Jezus lief gekregen, en je gelooft het Woord van Hem. Want het unieke van het christelijk geloof is dat dit niet een geloof in een stelsel van waarheden is, maar een levende band met dé Waarheid Zelf, de Heere Jezus Christus. Wie in Hem gelooft, ontvangt vergeving van zonden en vrede met God. Dat is dé Waarheid, omdat Hij dat in Zijn Woord belooft.

 

Ds. G. Kater

Door Ds. G. Kater

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl