03 November 2020
Raad van een goddeloze
Raad van een goddeloze

Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch staat op de weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters.

— Psalm 1:1

Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dat kan niet anders. Het is heel belangrijk dat je goede mensen om je heen hebt staan. Mensen die je kunnen helpen en raad geven op de kruispunten van je leven.

Met wie ga jij om? Wie zijn jouw adviseurs?

Het hoort bij het Bijbelse geluk dat je de raad van de goddelozen niet opvolgt. 

Wat zijn dat voor mensen, die goddelozen? Waarschijnlijk blijf je wel uit de buurt van mensen die in de goot liggen. Mensen die aan God noch gebod doen. Op het eerste gezicht denk je aan mensen die vreselijk leven.  Maar goddelozen komt van een woordje dat betekent verward zijn, onrustig zijn. Dan moet je maar denken aan de vijf dwaze maagden. Toen de bruidegom kwam, werden zij onrustig. Zij hadden geen reserve-olie. Zij raakten in verwarring. De wijze maagden konden niets geven. Hebben zij nog tijd om olie te kopen? Zijn zij niet te laat?  Een goddeloze is iemand die niet in het gericht kan bestaan. Nu komt het wel heel dicht bij, hè? Kun jij met vrede in je geweten de komst van de Heere Jezus tegemoet zien? Volgens de raad van de goddelozen hoef je dat allemaal niet zo zeker te weten.

Word jij gelukkig van onzekerheid?

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl