04 November 2020
De weg van een zondaar
De weg van een zondaar

Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch staat op de weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters.

— Psalm 1:1

Levensgevaarlijk. Sta niet stil op de weg van een zondaar. Daarmee stort je jezelf in het ongeluk. Wat is dat dan voor een weg? Of: wie wordt er bedoeld met zondaren? Heel goedkoop wordt er weleens gezegd: Zondaren, dat zijn we allemaal. Maar weet je dan ook wie en wat je bent?

De weg van een zondaar is niets anders dan ongeloof. En ongeloof is niets anders dan Christus verwerpen. Christus heeft Zelf gezegd dat Hij de Weg is. En een zondaar is iemand die van de weg afwijkt. Dat zie je bij de rijke jongeling. Hij ging bedroefd weg. Weg bij Christus. Als je een boetvaardig hart hebt, ga je juist naar Christus.  Het woord zondaren duidt er niet op wat je doet, maar wie je bent. Heel jouw bestaan is vijandschap tegen God! Geloof je dat? Of vind je jezelf nog niet zo slecht. Dat is erg. Paulus zegt in Romeinen 5: Christus is voor ons gestorven, als wij nog zondaars waren.

Ben jij het ermee eens dat je verloren gaat omdat je te goed bent? Is het jouw enige troost dat Christus zondaars ontvangt en met hen eet?

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl