05 November 2020
Wandelen - staan - zitten
Wandelen - staan - zitten

Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch staat op de weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters.

— Psalm 1:1

Stop nu! Als je de weg van de zonde inslaat. Stop nu! Als je al langer een zonde vast houdt. Kijk eerlijk naar jezelf! Spreekt deze app je aan? In je geweten? Voel je je vast zitten in het web van de zonde?

Nooit gedacht dat de zonde zo sterk zou zijn. Dat overkomt mij niet, dacht ik. En nu?

Speel niet met de zonde. Kijk eens naar Simson. Het spel met de zonde maakte hem geestelijk zo dor en machteloos. Ja zeker, hij bleef een kind van God. De Heere liet hem niet los.

Daarom: schrik terug voor de eerste stap op de zondeweg. Wees niet onheilig nieuwsgierig naar datgene wat je ziel verwoest.

Sta je al op die weg? Keer onmiddellijk terug! Breek ermee.

Nog erger. Zit je vast? Muurvast?

Denk aan de belofte uit Zacharia 1:3: Keert weder tot Mij, spreekt de HEERE der heirscharen, zo zal Ik weder tot ulieden keren. Smeek op grond van deze belofte of je Christus’ blik mag zien. Die blik die eenmaal Petrus vasthield. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde.

Geloof je dat?

Zo heeft Simson in zijn sterven meer Filistijnen gedood dan in zijn leven. Er gaat zo weinig van ons uit omdat we niet gestorven zijn. Begrijp jij dat?

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl