23 Februari 2021
Jezus in de handen van de mensen
Jezus in de handen van de mensen

Legt gij deze woorden in uw oren: Want de Zoon des mensen zal overgeleverd worden in der mensen handen.

— Lukas 9:44

Wat doe jij met Jezus? Weet je wel dat God Jezus ook in jouw handen heeft gelegd? In je oren leggen, betekent: laat het nu eens doordringen in je hart. Jezus overgeleverd in de handen van mensen. Mensen zijn zo verschillend. Voor de val was de grote verscheidenheid aan mensen bedoeld om iets van Gods grote  heerlijkheid te laten zien. Na de val wordt Jezus door al die verschillende mensen  belaagd. Jezus leed te midden van al deze verschillende mensen. Jezus leed aan het onbegrip van Zijn discipelen. Jezus leed aan het doortrapte optreden van het Sanhedrin. Jezus leed aan de verloochening door Petrus. Hij leed aan het verraad door Judas.

Jezus leed aan de dubbelhartigheid van Pilatus. Jezus leed aan de massa die eigenlijk niet begreep waar het omging en toch schreeuwde: Kruis Hem! Jood en Romein hebben Hem leed aangedaan.  En al die mensen samen deden Hem dat vreselijke lijden aan. Ja, sterker nog: overgeleverd worden is een daad van God. God de Vader geeft Zijn Zoon in de handen van de mensen. En Jezus Zelf wil niet anders. 

En wat doe jij nu met Jezus? Wat is jouw aandeel aan Zijn lijden? Heeft de Heilige Geest jou laten zien dat Jezus ook om jouw zonden moest lijden? Heb je wel eens gezien dat ongeloof de grootste zonde is? Zou Jezus lijden als jij Hem verwerpt en niet in Hem gelooft? Direct na Jezus’ sterven en nog meer op de Eerste Pinksterdag kwamen mensen tot het inzicht wat zij hadden gedaan. Wat nu? Bekering is nodig en mogelijk. Geloof je dat?

 

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl