22 Februari 2021
Achter Jezus aan
Achter Jezus aan

Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op en volge Mij.

— Mattheüs 16:24

Zou jij achter Jezus aan willen komen? Dus niet voorop! Niet zelf bepalen hoe je leven verloopt! Niet je kruis ontlopen. Dus een streep door je eigen ik. Willen wat God wil! Zou jij dat willen?

Achter Jezus aan betekent afstand doen van je eigen wil en mening. En volgen betekent dat je samen dezelfde weg bewandelt. Jezus had Zijn discipelen zojuist verteld welke weg Hij zou gaan. De weg van veel lijden, gedood worden en opgewekt worden. En nu is het alsof Jezus aan jou vraagt: Zullen we vandaag samen een eindje gaan wandelen? Maar Hij zegt er wel bij dat Hij de route bepaalt. Welke kant wilt U dan op, Jezus? De weg van lijden en sterven!

Maar dat is een kruisweg. Dat wil ik liever niet. Dat wilde Petrus ook niet. Petrus bestrafte Jezus en zei: Dit zal U geenszins geschieden! Stel je voor dat Jezus die weg niet was gegaan. Geen kruis, geen vloekdood. Dan had niemand zalig kunnen worden. Want Zijn kruis en sterven zijn noodzakelijk om met God verzoend te worden.

Luister nu eens. Er staat dat jij jouw eigen kruis moet opnemen. Dus niet Jezus’ kruis. Dat zou niet eens kunnen. Jij en ik kunnen Gods toorn tegen de zonde niet dragen. Hoeft ook niet. Jouw kruis is het kruis dat de Heere voor jou heeft uitgezocht en waarbij Hij je nooit zal verlaten. Dat is het diepste verschil met Jezus’ kruis. Hij werd wel van God verlaten. Zo betaalt Hij voor Zijn kinderen de liefde van de Vader. Wil je dat?

 

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl