17 Mei 2021
Ga voorbereid naar Gods huis
Ga voorbereid naar Gods huis

‘bewaar uw voet als gij ten huize Gods ingaat en zijt liever nabij om te horen dan om der zotten slachtoffer te geven; want zij weten niet dat zij kwaad doen’

— Prediker 4 vers 17

Salomo heeft op zijn gebed veel wijsheid gekregen van de HEERE. Hij was nog heel jong toen hij koning werd en om wijsheid bad. Hij was liever wijs dan rijk! Die wijsheid was geen geleerdheid maar een leven met de HEERE.Onder zijn leiding is de prachtige tempel gebouwd: het huis van de HEERE. Daar lag zijn hart, evenals dat van zijn vader David. Daar woonde de HEERE onder Zijn volk.

Voor ons is dat de kerkelijke gemeente waarvan wij lid zijn en de zondagse kerkgang. Je mag op de dag des Heeren naar Zijn huis gaan om daar met anderen de HEERE te ontmoeten en om te bidden en te zingen en het geloof te belijden en Zijn Woord te horen en je gaven te geven.Hoe nodig is een goede voorbereiding daarop! Ga niet zómaar naar de kerk! En ook als je in deze tijd niet steeds naar de kerk kunt maar thuis de dienst volgt, weet dan wel wat je doet! Besef iets van Gods heiligheid en majesteit. Heb diep ontzag voor God. En bedenk dat het Hem niet om je offers en je gaven gaat. Alsof Hij die nodig zou hebben. Alles ìs al van Hem.

Hij wil vóóral dat je naar Hem zult hóren. Hij is de sprekende, de roepende God. Je kunt je niet zalig werken en offeren maar je moet je zalig hóren! Wie oren heeft die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt. Hoort, en uw ziel zal leven.Je weet wel dat koning Saul eens op Samuel moest wachten om een offer te brengen, voordat de strijd begon. Toen dat lang duurde begon Saul er zelf mee. Daarop zei Samuel namens de HEERE: gehoorzaamheid is beter dan offerende. Vanaf dat moment ging het verkeerd met Saul! Hoe belangrijk is het om vóór alles te luisteren naar wat de HEERE je door Zijn Woord te zeggen en zo te geven heeft. En wat kun je Hem méér en beter geven dan met een dankbaar hart en een leven dicht bij Hem? 

Ds. A. den Boer

Door Ds. A. den Boer

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl