08 Juli 2021
God is vrij
God is vrij

In den beginne...

— Genesis 1:1

Er was niemand bij toen God de wereld schiep. Jij niet en ik ook niet. Hij was alleen en had geen overleg met een mens. Die les leert de Heere aan Job. Job, waar was je toen Ik de wereld schiep? En Job moest zwijgen. Het heeft Hem goed gedacht, zegt artikel 12 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Dat wil zeggen dat God de bewegende oorzaak van de hele de schepping is. God wilde alles scheppen zoals het geschapen is. Daarin was Hij vrij om te doen wat Hij wilde en om het zo te doen zoals Hij wilde. Ben jij het daarmee eens? Wij hebben meestal aardig wat kritiek op het hoe van de schepping en de voorzienigheid. Waarom schiep God Adam met een vrije wil? Waarom bestuurt Hij alle dingen zoals ze gaan?  Moeilijke vragen. Alleen de onderwerping geeft rust.

God heeft alles geschapen om Hem Zelf. Daarom heb ik niet het recht om Zijn schepsels te gebruiken voor mijn eigen plezier. Altijd moet de vraag zijn of ik Hem dien met het gebruik van alles wat Hij geschapen heeft! Hetzij dat wij eten of drinken, wij hebben alles te doen tot Gods eer. Zie daar onze zondeval! Wij hebben bekering nodig. Zie daar Gods vrijheid om Zijn Zoon te geven in de plaats van zondaren. Ook in de plaats van jou?

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl