13 Juli 2021
In Jezus Naam
In Jezus Naam

En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u: In den Naam van Jezus Christus den Nazaréner, sta op en wandel.

— Hand. 3:4-15

Petrus en Johannes zijn vol van de Heilige Geest. Petrus zegt: ‘Zie op ons’ Als de kreupele vol verwachting opkijkt, vervolgt hij: ‘Zilver of goud heb ik niet; maar hetgeen ik heb dat geef ik u: in de naam van Jezus de Nazarener, sta op en wandel’. Tegelijk grijpt Petrus zijn rechterhand en richt de kreupele op, die vanaf hetzelfde moment weer lopen kan.

Wat is het gevolg? Hij gaat mee in de tempel, wandelende en springende en lovende God. Alle mensen horen en zien hem. Ze zijn hoogst verbaasd.  Daarop neemt Petrus het woord. Hij wijst van zichzelf af. Hij wijst op Zijn Meester, Koning Jezus. In Zijn kracht staan zij hier. Door Zijn Geest doen zij wonderen. Duidelijk wijst hij de noodzaak van het geloof aan. Dan volgt de indringende oproep tot bekering. Betert u dan en bekeert u. Je staat van nature met je rug naar God toe. Draai je om!! Je holt de verkeerde kant op. Je bent zonder God en zonder Christus. Dat betekent zonder hoop. Daarom: bekeert u. Keert terug! Vlucht met je zonden tot de Zaligmaker.

Ds. D.W. Tuinier

Door Ds. D.W. Tuinier

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl