12 Juli 2021
Visrijk water
Visrijk water

Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar den tempel, omtrent de ure des gebeds, zijnde de negende ure.

— Hand. 3:1-3

Je ziet het voor je… Het is drie uur in de middag. Twee bekende apostelen, Petrus en Johannes zijn op weg naar de tempel om de gebedsdienst mee te maken. Veel, heel veel mensen komen daar ook naar toe. Gods knechten nemen de gelegenheid waar om te preken. Dat is hun opdracht. Hun Meester heeft hen immers gezegd dat ze in Zijn Naam zullen prediken bekering en vergeving van zonden onder alle volken, beginnende in Jeruzalem? Daarom zijn ze hier. Ze vissen in visrijk water. Wat komt daarvan terecht in jouw leven? Voor de Naam en de zaak van Koning Jezus uitkomen, hoef je geen apostel of dominee te zijn…

Bij een van de negen poorten van de tempel zit een man. Hij is ouder dan veertig jaar en kreupel vanaf zijn geboorte. Hij bedelt. Als je zelf niet in je levensonderhoud kunt voorzien, ben je aangewezen op hulp van anderen.  Als de apostelen hem passeren, bidt hij ook hen om een gift.

Kreupel vanaf je geboorte…Wat een ellende. Wat heeft de zonde teweeggebracht… Herken jij je in deze bedelarme man? Ben jij al een bedelaar aan de troon van Gods genade? Want armen worden met Jezus’ heilsgoederen vervuld.

Ds. D.W. Tuinier

Door Ds. D.W. Tuinier

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl