09 Juli 2021
De tijd
De tijd

In den beginne...

— Genesis 1:1

Het eerste woord uit de Bijbel in den beginne is het begin van een proces met een definitief doel. Wat is jouw levensdoel? Waarheen ben jij op reis? Het eerste wat God geschapen heeft is de tijd. Daarom kan niemand zeggen dat hij geen tijd heeft voor de dienst van de Heere, want je krijgt van Hem 24 uur op een dag. Tijd is net als het licht van een vuurtoren. Elke keer komt die bundel licht weer tevoorschijn. In tijd zit dus opeenvolging. De tijd brengt je dus ergens. Elke dag  die voorbij is, is een stap dichter bij …?  Als God tijd schept, werkt Hij aan op een doel. Hij stelt de tijd dienstbaar aan de eeuwigheid. God had de tijd nodig, omdat Hij tijd wilde hebben om Zijn Zoon te openbaren (daarover morgen). Hij gebruikt de tijd ook om Zijn hele raad uit te voeren. God had van eeuwigheid gedachten en een deel van die gedachten heeft Hij willen openbaren. God gebruikt de tijd om Zichzelf te laten kennen. Gebruik jij die tijd daar toch ook voor!

De tijd brengt heel deze schepping ook tot haar einddoel. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar zal geen tijd meer zijn. Elke seconde brengt ons dichter bij Gods doel. In artikel 37 van de Ned. Gel. Bel. staat: Daarom verwachten wij die dag met groot verlangen.

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl