07 Juli 2021
God is zelfgenoegzaam
God is zelfgenoegzaam

In den beginne...

— Genesis 1:1

Als God de wereld heeft geschapen dan heeft Hij onze diensten niet nodig. Van Hem is het goud en het zilver en het vee op duizend bergen. Christus heeft gezegd dat Hij niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Voordat Hij alles geschapen had, was Hij even volmaakt en gelukzalig als daarna. Daarom kunnen wij Hem niets toebrengen. Wij mensen zijn zo geschapen dat wij anderen nodig hebben. Adam merkte dat hij alleen was. Heb jij die Ander al nodig gekregen? Zonder de Heere Jezus ben je ten diepste niet gelukkig. God had  en heeft ons niet nodig, maar wij hebben Hem wel nodig om eeuwig gelukkig te zijn. Let er eens op! Voor de schepping was er niets, dan God alleen. Geen oneindig licht, geen ondeelbaar stofje. Alleen God was er en Hij had genoeg aan Zichzelf. Dan is het toch louter genade dat Hij mensen schiep aan wie Hij Zichzelf wilde meedelen. Dan is het toch pure goedheid dat Hij de mens zo’n heerlijke vreugde wilde geven. Echt, wie met God verzoend is door Christus heeft genoeg aan God zonder ooit genoeg van Hem te krijgen. Nu zal het duidelijk zijn waarom het schepsel je hart niet kan verzadigen. Alleen zaligmakende kennis aan je Schepper geeft een vrede, die je in de wereld niet kunt vinden.

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl