10 Juli 2021
In de volheid van de tijd
In de volheid van de tijd

In den beginne...

— Genesis 1:1

De schepping staat niet los van de verlossing. God maakte een begin om mensen te verlossen. Hij schiep tijd omdat Hij in de volheid van de tijd Zijn Zoon wilde zenden. Denk daar eens over na!

In den beginne was het Woord, dat is Christus. Het Woord lag verborgen in de eeuwigheid. Niemand kon en kan daarin kijken. Christus was dus verborgen! Maar nu is het Woord geopenbaard. Christus is uit de verborgenheid tevoorschijn  getreden. Hij is geopenbaard. In den beginne, God staat aan het begin van de verlossing. Gelukkig wel. Een mens hoeft het niet zelf te doen, niet zelf te kiezen, niet zelf uit te pluizen. Paulus zegt: Het behaagde de Heere Zijn Zoon in mij te openbaren. Zo gaat de Heere door. Hij gaat door de tijd naar de eeuwigheid. En onderweg zoekt Hij zondaren zalig te maken. Eenmaal ging Jezus voor de laatste keer door Jericho. Toen is Barthimeüs gaan roepen: Jezus, Zone Davids, ontferm U mijner. Jezus, dat is Zijn roepnaam. Opdat zondaren Hem zouden aanroepen.

Besef toch: de Heere Jezus is gekomen. Hij heeft Zich geopenbaard. Jij en ik zijn blind van nature. Er is nog een Zaligmaker die de ogen van de blinden kan en wil openen. God gaat door, totdat de laatste binnen is. Dan geen tijd meer, maar een eeuwig zalig zien. Ben jij daarbij?

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl