14 Juli 2021
Een Naam
Een Naam

Zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israël, dat door den Naam van Jezus Christus den Nazaréner, Dien gij gekruist hebt, Welken God van de doden heeft opgewekt, door Hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond.

— Hand. 4:1-12

Daar staan Gods knechten, in de vergaderzaal van het Sanhedrin te Jeruzalem. Het is dezelfde plaats waar een poosje geleden hun Meester stond. Hij was alleen, zij zijn samen. De verkondiging van de opstanding van de Heere Jezus uit de doden brengt onrust onder het volk. Daarom worden zij gearresteerd. De volgende dag moeten zij zich verantwoorden voor de Joodse Raad. De Heilige Geest geeft Petrus bijzonder vrijmoedigheid om Jezus Christus te verkondigen, zelfs aan deze deftige godsdienstige heren. In Zijn Naam is immers dit wonder gebeurd? En in Zijn Naam moeten zij zalig worden.

Petrus verkondigt hen Jezus. Let op: hij wijst hen eerst hun zonden aan. In hun blindheid en trots hebben zij immers de Zaligmaker gekruisigd. Daarom stoten zij zich aan het wonder dat in Zijn Naam is gebeurd. Maar, zo gaat Petrus verder, God heeft Zijn Zoon opgewekt. De Steen die door de bouwlieden verworpen is, is tot een Hoofd des hoeks geworden. (Ps. 118:22,23) Daarom is er voor hen nog doen aan. Er is ook voor hen nog genade en vergeving te krijgen. Ook voor jou, wie u ook bent. Het is nog genadetijd. De proclamatie van het Evangelie van vrije genade klinkt door de raadszaal: En de zaligheid is in geen ander…

Ds. D.W. Tuinier

Door Ds. D.W. Tuinier

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl