15 Juli 2021
Herkend!
Herkend!

Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich, en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren.

— Hand. 4:13-18

De apostelen staan in de kracht van het geloof. Ze worden gedreven door de liefde van hun Koning. Ze getuigen met ernst en bewogenheid van de ene Naam tot zaligheid gegeven. Hun houding en woorden maken indruk. De leden van de grote Raad zijn verwonderd. Zij herkennen hen dat zij met Jezus geweest waren. De omgang met Jezus heeft gevolgen. Dat kan niet verborgen blijven. Dat wordt merkbaar en zichtbaar. In hun wandel, handel, woorden en werken. Hoe is dat bij jou? Bedenkt dat de ontmoeting met de Heere Jezus opgemerkt wordt in je omgeving. Wat ziet je naaste van jou?

Ondanks het opgelegde preekverbod zeggen Petrus en Johannes: zullen wij u dan meer gehoorzaam zijn dan onze God? Wij kunnen en mogen niet nalaten te preken in Jezus’ Naam. Dat is onze opdracht. Dat is onze roeping in deze wereld. Onder de vreselijkste dreigementen verkondigen de apostelen het heil in Jezus Christus. De zaligheid is alleen te vinden in Zijn Naam. Die Naam is door God gegeven. Hij heeft voor verloren zondaren de weg geopend tot de troon van Zijn genade in het zenden van Zijn Zoon. Wat een wonder. Welk een ontferming. Wat een genade. Ook voor jou?!

Ds. D.W. Tuinier

Door Ds. D.W. Tuinier

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl