01 Juli 2021
Het beginsel der wetenschap
Het beginsel der wetenschap

De vreze des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en tucht.

— Spreuken 1: 1-7

Soms heb je op school een klas, waarin alleen de “stuudjes” maar meetellen. Iedereen doet zijn best om het hoogste cijfer van de klas te halen. De sfeer in zo’n klas is vaak niet fijn, want iedereen wil uitblinken. Wie een onvoldoende haalt, valt buiten de boot. Alleen de knapste koppen houden het vol. Iemand kan daardoor het gevoel hebben voortdurend op zijn tenen te moeten lopen.

 

Gelukkig ligt dat in de Bijbel anders. In Gods Koninkrijk gaat het er heel anders aan toe. Dan blijken de wijzen der wereld dwaas te zijn: “… en die wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart” (Pred. 1: 18b). De echte zuivere kennis ligt niet in een hoog IQ. In Gods Koninkrijk gelden altijd weer andere regels als in de wereld. Waar in de wereld een hoog IQ teken van wijsheid is, is in Gods Koninkrijk het juist een teken van wijsheid, als je zelf niets weet. Want in jouw dwaasheid ben je dan aangewezen op goddelijke wijsheid. De vreze des HEEREN is het beginsel der wetenschap (Spr. 1: 7a).                   

 

In deze wetenschap kan geen doctorstitel worden behaald. Hierin wordt niet cum laude afgestudeerd. Op de “faculteit der godgeleerdheid” worden alleen maar onvoldoendes gehaald. Telkens weer wordt geleerd een nul en een niet te zijn. Voor elk examen zak je. Hoe meer eigen dwaasheid blijkt, hoe duidelijker wordt verstaan dat echte wijsheid alleen bij God te vinden is.

 

De wijsheid van de wereld zal ook blijken vergane glorie te zijn. Deze diploma’s hebben slechte een beperkte geldigheidsduur. Er is maar één wijsheid, die blijft: Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking en verlossing (1 Kor. 1: 30).

Ds. A.C. Uitslag

Door Ds. A.C. Uitslag

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl