25 Oktober 2021
De schare komt tot Jezus
De schare komt tot Jezus

En Hij ging wederom uit naar de zee; en de gehele schare kwam tot Hem, en Hij leerde hen.

— Markus 2:13

Jezus gaat naar de zee. Opnieuw.

Jezus heeft een verlamde de zonden vergeven en de gezondheid gegeven. Dit tot ergernis van de Schriftgeleerden en Farizeeën. Mag Jezus dit zomaar doen? Volgens hen niet. Jezus is een Godslasteraar.

Jezus zegt: “Ja! Ik heb die macht. Dat is Mijn volmacht. Ik mag zo spreken van Mijn Vader, want Ik ben de Zoon des mensen. De vervulling van de profetie van Daniël (7:13). Ik kan niet alleen de zonden vergeven, maar Ik kan en mag die verlamde ook genezen. Die macht heb Ik. En trouwens: Ik heb ook de macht en de kennis om te weten wat er in jullie hoofden en harten zich afspeelt en wat jullie bedenken”.En dan gaat Jezus naar de zee. Waar Hij in hoofdstuk 1 van Markus de 4 discipelen geroepen heeft. De gehele schare mensen komt achter Hem aan. Wat willen ze? Nog meer wonderen? Nog meer woorden? Nog een preek?Het is mooi om te lezen dat heel veel mensen bereid zijn om de Heere Jezus te volgen en Hem te horen en Zijn onderwijs te ontvangen. Daarmee houden die mensen ons wel een spiegel voor. Volgen wij de Heere Jezus ook al zo? Komen wij en blijven wij komen tot de Heere Jezus? Hebben we Hem nodig? En waarom hebben wij Hem dan nodig? Zijn we bereid en gemotiveerd om naar Jezus te luisteren? Komen we hongerig naar de kerk op zondag?Hele drommen van mensen volgen Jezus. En Jezus wijst ze niet weg. Vraagt niet wat ze komen doen, maar gaat hen onderwijzen. Hij onderwijst hen. In de zaken van het Koninkrijk. Bekering en geloof: dat is nodig om in het Koninkrijk te komen. Heb jij je al bekeerd? Geloof je al in de Heere Jezus?De mensen komen tot Jezus. En jij?

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl