05 November 2021
Zalige vredestichters
Zalige vredestichters

Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden

— Matth. 5:9

Vrede op aarde. Nog even, en dat kerstgezang is overal weer te horen, zelfs in drukke winkelstraten. Maar is er werkelijk vrede op deze aarde? Jij weet wel beter. We horen telkens weer opnieuw over oorlogen, aanslagen, enz. Het is allemaal het gevolg van het feit dat wij God in het paradijs de oorlog hebben verklaard. En daarom is er ook zoveel oorlog tussen mensen. Wat een wonder, dat God Zelf vrede gemaakt heeft door het bloed van het kruis van Christus. Hij stierf onder Gods toorn over de zonde, om vijanden met God te verzoenen. Ken jij al vrede met God, door het geloof in Hem? Als de Heilige Geest je leert om met al je zondeschuld te vluchten tot het bloed van de Heere Jezus, leer je iets kennen van de vrede met God die alle verstand te boven gaat. Wie deze vrede kent, wordt zelf een vredestichter, zoals deze tekst daar over spreekt. Het wordt je verlangen om onenigheid te voorkomen, en ruzies op te lossen. Het wordt je verlangen om in vrede met je naaste te leven. Niet alleen met andere christenen, maar met iedereen. Ben jij een vredestichter? Zoek daarvoor allereerst de vrede met God, die Christus jou welmenend aanbiedt. Zodat je Gods kind genoemd zult worden.

Ds. G. Kater

Door Ds. G. Kater

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl