28 Oktober 2021
De stem van de kerk
De stem van de kerk

En het geschiedde, als Hij aanzat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en Zijn discipelen; want zij waren velen, en waren Hem gevolgd. En de Schriftgeleerden en de Farizeën, ziende Hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot Zijn discipelen: Wat is het, dat Hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt?

— Markus 2: 15,16

De kerk begint ook te spreken. De kerk: dat zijn hier de Schriftgeleerden en Farizeeën. Wijze mannen, die veel in de Bijbel hebben gelezen. Zij kijken door het raam naar binnen in het huis van Levi. En wat zien ze daar?

Tot hun grote schrik en boosheid zien ze daar de Heere Jezus, met de discipelen aan tafel liggen. En om hun heen liggen tollenaren (weet je wel.. die landverraders) en zondaren. Slechte mensen. Van wie iedereen weet of kan weten dat het slechte mensen zijn die slechte dingen doen. Zondaren. Ze zeggen tegen die discipelen: "Vinden jullie dit normaal, wat hier gebeurt? Jullie Meester, Jezus, eet en drinkt met tollenaren en zondaren. Moeten jullie daar niet iets van zeggen? Dit kán toch niet...".Calvijn zegt bij dit gedeelte: "Dit is zo troostrijk! Christus eet en drinkt met zondaren. Zondaren mogen weten dat zij welkom zijn bij de Heere Jezus". Dit is Evangelie: Hij is gekomen om zondaren zalig te maken en te zoeken en te redden dat verloren is. Die troost ontgaat de Schriftgeleerden en Farizeeërs. Zij begrijpen er helemaal niets van. Ze worden boos.

Misschien wordt jij ook wel eens boos in de kerk. Boos omdat andere mensen zomaar zalig worden en jij niet. Boos omdat op de zendingsvelden en in Azië veel mensen christen worden. En jij... Je voelt het in je hart... je staat erbuiten!Niet boos worden, jonge vrienden. Maar buigen. Je knieën buigen. Je trotse nek buigen. Je hoogmoedige hart buigen. En je zonden belijden. Zonden van boosheid en frustratie. Zonden van onwil en onmacht. Zonden van ongeloof. Buigen, jonge vriend. En op de Heere zien, Die je roept! Armen worden met goederen vervuld. Rijke en hoogmoedige (jonge) mensen worden leeg weggestuurd. Kom, buigen we ons dan neer voor Jezus Die ons roept.

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl