29 Oktober 2021
De les van de dokter 1
De les van de dokter 1

En Jezus, dat horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.

— Markus 2: 17

Jezus ziet niet alleen. Hij hoort ook!

Hij ziet dat de Farizeeën en Schriftgeleerden Zijn discipelen aanvallen. En dan - en dat is ook zo mooi - neemt de Heere Jezus het op voor Zijn discipelen. Hij gaat Zijn discipelen verdedigen.Het beeld dat Jezus gebruikt is simpel: een dokter ontvangt zieken. Hij houdt niet van ziekten, maar hij houdt wel van zieke mensen. Daarom is hij dokter geworden. Om de ziekten en zieke mensen te genezen.

Mensen die ziek zijn, hebben een dokter nodig. Dat is duidelijk. Nu zijn er ook gezonde mensen, en die hebben geen dokter nodig. Tot zover niet zo moeilijk, toch?Maar nu! Wie zijn nu die zieke mensen?Voel jij je wel eens ziek? En dan bedoel ik niet, dat je pijn in je hoofd hebt of misselijk bent of iets anders. Jezus bedoelt: jongen / meisje: je bent ziek. Doodziek. Maar zie je het ook? Doodziek van en door de zonde. Je hart is dood en doodziek. Je hebt een dokter nodig!En wie is die dokter? Dat is JEZUS! Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Doodzieke mensen, doden, te genezen, te redden, te verlossen, te behouden. Hij is gekomen om zondaren te roepen tot bekering. Hij wil niet dat jij verloren gaat! Hij wil dat je opstaat en Hem volgt. Dat je Zijn discipel wordt en bent. Dat je steeds meer op Hem gaat lijken. Kan jij dat? NEE! Maar door deze Dokter wel! Hij geneest. Hij redt. Hij maakt zalig. Hij geeft je het eeuwige leven, geloof en een nieuwe geboorte. Een nieuw hart.Wat moet je daarvoor doen? Naar die dokter gaan! En ook als je denkt: "Ik ben echt niet ziek of zo. Ik ben echt niet zo erg er aan toe", dan toch naar Jezus gaan. Want Hij roept je!

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl