04 November 2021
Zalige barmhartigen
Zalige barmhartigen

Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden

— Matth. 5:7

Wat betekent het woord barmhartig? Het is een oud-Nederlands woord dat wijst op een hart dat brandt van medelijdende liefde. Jezus spreekt in deze tekst over mensen die barmhartig zijn. Nee, dat zijn ze niet van nature. Van nature zijn wij sinds de zondeval immers geneigd om God en onze naaste te haten, dat is het tegenovergestelde van barmhartig zijn. Maar wie Gods barmhartigheid in de Heere Jezus Christus heeft leren kennen, wordt door Zijn Geest barmhartig gemaakt. Je gaat alle mensen rondom je met andere ogen zien. Als schepselen van God. Als mensen die net als jou op reis zijn naar hun eeuwige bestemming, en die net als jou Gods barmhartigheid in Christus nodig hebben. Daarom voel je medelijden met hen, en liefde voor hen. Daarom verlang je ernaar om hen bekend te maken met het Evangelie van Gods genade, en hen in alle opzichten te helpen waar dat mogelijk is. Denk maar aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus ons leert wat barmhartig zijn betekent. Ken jij Gods barmhartigheid in Christus? Als dat zo is, zal dat ook te zien en te merken zijn in de manier waarop je vandaag omgaat met je naaste. Voor zulke mensen blíjft God barmhartig.

Ds. G. Kater

Door Ds. G. Kater

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl