02 November 2021
Zalige treurenden
Zalige treurenden

Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden

— Matth. 5:4

Wat een wonderlijke Bijbeltekst! Hoe kunnen mensen die treuren, die diep verdriet hebben, nu zalig genoemd worden? Toch is het zo, want Jezus Zelf zegt het. Maar je begrijpt al wel dat het hier niet in het algemeen over allerlei menselijk verdriet gaat. Het treuren waar deze Bijbeltekst over spreekt is het werk van de Heilige Geest in een zondaarshart. De mensen die Jezus zalig spreekt treuren, omdat zij God missen. Zij treuren, omdat zij door hun zonden de gemeenschap met God verbroken hebben. Zij treuren, omdat ze zo graag naar de wil van God zouden willen leven, maar elke dag ontdekken dat zij Hem onteren door hun zonden. Herken jij dat nameloze heimwee naar God, in je leven? Herken jij dit diepe verdriet, omdat jij tegen deze God gezondigd hebt, Die zo heilig, rechtvaardig en goed is? Wat een wonder: juist zulke mensen spreekt Jezus zalig. Want zíj zúllen vertroost worden. Door Jezus en met Jezus. Door de kracht van Zijn Geest, met de alles reinigende kracht van Zijn bloed. Wat een onbeschrijflijk wonder, als Jezus je troost in al je verdriet. Hunker jij naar Gods vergevende genade? Deze tekst is Gods vaste belofte voor elke jongere die God kwijt is, maar Hem niet meer missen kan.

Ds. G. Kater

Door Ds. G. Kater

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl