06 November 2021
Zalige vervolgden
Zalige vervolgden

Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen

— Matth. 5:10

Heb jij de ranglijst van landen wel eens gezien waar christenvervolging is? Wat zijn er geweldig veel landen in de wereld waar dat het geval is. Wie denkt daarbij bijv. niet aan een land als Noord-Korea, waar het christenen zelfs verboden is om naar de hemel te kijken? Toch is vervolging in het licht van Gods Woord iets waar christenen rekening mee moeten houden. In Joh. 16:20 zegt de Heere Jezus: ‘In de wereld zult gij verdrukking hebben; maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen’. De tekst die boven deze overdenking staat maakt ook duidelijk dat vervolging een eigenschap is van de burgers van Gods Koninkrijk. Wat een aansporing voor ons om dagelijks te bidden voor allen die vervolgd worden vanwege hun belijdenis van Gods Naam. Bidt jij ook voor hen? In Nederland is er vrijheid van godsdienst, zodat we ongehinderd naar de kerk kunnen gaan, en christen kunnen zijn.

Toch kan een christen ook in ons land in bepaalde situaties te maken krijgen met spot, verachting of discriminatie. Misschien heb jij er soms ook mee te maken. Laat de tekst van vandaag je dan moed geven, om toch voor de Naam en zaak van de Heere uit te komen. Omdat Hij dat meer dan waard is.

Ds. G. Kater

Door Ds. G. Kater

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl