27 Oktober 2021
De Stem van Jezus wordt gehoord
De Stem van Jezus wordt gehoord

En voorbijgaande zag Hij Levi, den zoon van Alfeüs zitten in het tolhuis, en zeide tot hem: Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem.

— Markus 2: 14

De stem van Jezus klinkt. Volg Mij. Twee woorden. En Levi staat op en volgt.

Hoe vaak heb jij al de Heere Jezus horen roepen in je leven? Iedere preek, ieder Bijbelverhaal op school, ieder Bijbelverhaal op de club is een roep van de Heere in jouw leven. Iedere keer dat je vader of moeder aan tafel de Bijbel las en leest, klonk en klinkt de stem van de Heere in je leven. Volg Mij. Nu!

En... ben je opgestaan...? Ben je Hem gevolgd of gaan volgen....?

"Ja maar... dat kan ik niet", zeg je misschien.

Hoe weet je dat? Heb je het al eens geprobeerd? Heb je je jonge knieën al gebogen voor de Heere en gezegd: "Heere, nu hebt U mij opnieuw geroepen. Heere, ik wil U volgen. Ik wil mijn zonden niet meer doen en daar tegen gaan vechten. Ik wil stoppen met mijn leven zonder U. U vraagt het van mij. Ik kan het niet, maar kom met Uw Geest, zodat ik U mag volgen".

Heb je het al eens geprobeerd?

Jonge vriend, jonge vriendin... het probleem is, dat wij niet willen! We leven in vijandschap tegen God. We willen de Heere niet dienen, volgen en we willen ook niet alles loslaten en opstaan en Hem dienen. Nee... liever blijven liggen in de zonde, dan alles loslaten en Hem volgen. Toch?Opstaan. Niet willen en niet kunnen. En toch opstaan. Hoe dan.

Door Zijn STEM! Een stem met macht. Net als bij de verlamde gezegd werd... Sta op en wandel. Dat kan niet! Hij is verlamd. En toch gebeurt het. Door die Stem. Het Woord. De Bijbel. Je leest je Bijbel. De stem klinkt en ineens hoor je het. Hoor je het echt! En dan sta je op. En volgt Hem.

Het kan! Het gebeurt! Ook bij jou?

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl