10 Februari 2022
De goede Herder brengt de schapen tot Zijn kudde
De goede Herder brengt de schapen tot Zijn kudde

Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen, en zij zullen Mijn stem horen, en het zal worden één kudde en één Herder.

— Johannes 10:16

In de tekst van vandaag lees je dat de goede Herder ook nog schapen heeft die nog niet bij Zijn stal horen. Met deze woorden vertelt Hij Zijn discipelen dat Hij niet alleen mensen van het volk Israël zalig zal maken, maar dat ook heidenen tot het geloof in Hem gebracht zullen worden. Dat blijkt ook wel uit de Bijbel. Het evangelie wordt uiteindelijk over heel de aarde verkondigd en zowel Joden als heidenen worden tot de zaligheid gebracht. Die schapen komen uit allerlei landen, volken, tijden en plaatsen. Met alle verschillen hebben al die oprechte gelovigen van Christus één ding met elkaar gemeenschappelijk: ze horen bij dezelfde kudde en hebben allemaal dezelfde Herder, Jezus Christus.

Misschien moet jij wel zeggen dat de Heere Jezus jouw Heere en Heiland nog niet is. Dat is ernstig. Maar dan mag deze tekst jou ook bemoedigen. De Heere zegt dat Hij nog steeds schapen tot Zijn kudde brengt. Daar gebruikt Hij onderherders voor. Dominees, ouderlingen, docenten, juffen en meesters. Hij zendt ze uit om op zoek te gaan naar verloren schapen, om die tot Hem te leiden. Hij zoekt ook jou op en nodigt ook jou om tot Hem te komen en een schaap van Zijn kudde te worden. Door Zijn Woord en Geest wil Hij het geloof in jouw hart werken. Daarom mag je Hem vragen: “Heere, brengt U ook mij tot Uw kudde en maakt U mij tot een oprechte volgeling van U, opdat ik U zou dienen en volgen en bij Uw eeuwige kudde mag behoren”.

Ds. B.D. Bouman

Door Ds. B.D. Bouman

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl