11 Februari 2022
De schapen van de goede Herder volgen Hem
De schapen van de goede Herder volgen Hem

Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.

— Johannes 10:27

Wanneer hoor je nu bij de goede Herder? Het is een vraag die je heel deze misschien al bezighoudt. De Heere Jezus laat het je zien in de tekst van vandaag. In deze tekst lees je opnieuw dat de Heere Zijn schapen kent. Maar Zijn schapen kennen Hem ook. Ze horen Zijn stem. Dat is zo mooi bij een kudde schapen. Naar een vreemde zullen zij niet luisteren. Maar als de herder bij hen komt, dan weten ze precies dat hij het is. Al zijn er nog zoveel mensen aan het praten, de stem van hun herder kennen ze uit duizenden. Zo is het ook als de Heere Zijn werk in jouw hart begonnen is. Dan ga je Zijn stem herkennen. Dan hoor je het, als Hij door Zijn Woord en Geest tot je spreekt. Dan merk je dat Hij zich persoonlijk tot jou richt. Als jij een schaap van Zijn kudde geworden bent wordt Zijn Woord echt belangrijk voor jou.

Maar dat niet alleen. Als je een schaap van Zijn kudde geworden bent, dan wil je Hem ook gaan volgen. Dan moet je dat niet, omdat je niet anders kan. Nee, dan is er in jouw hart het verlangen gekomen om Hem werkelijk te gehoorzamen. Om zo te doen en te laten wat Hij van jou vraagt. Dan wil je niet langer je eigen wegen bewandelen, maar die van Hem. Achter Hem. Dat volgen is door je verdorven hart nog zo gebrekkig en onvolkomen. Maar dat wat Hij in je leven is begonnen, dat zal Hij ook voleinden. Volg jij Hem?

Ds. B.D. Bouman

Door Ds. B.D. Bouman

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl