01 December 2023
Een nieuw begin
Een nieuw begin

Het boek des geslachts van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham.
Mattheüs 1:1

— Mattheüs 1:1-17

We maken de sprong van het geslachtsregister aan het eind van Ruth naar het geslachtsregister aan het begin van Mattheüs. Hier was het uiteindelijk om te doen, om het Evangelie, de blijde boodschap, dat de Zoon van David zou komen. Maar net zoals je kunt denken dat een geslachtsregister als slotakkoord van Ruth niet spectaculair is, kun je je afvragen of je het Evangelie met een geslachtsregister moet beginnen. Mattheüs doet dat wel, heel bewust. Want met de eerste twee woorden zat elke Joodse hoorder met gespitste oren. Er staat namelijk letterlijk: ‘Boek van de genesis van Jezus Christus, de zoon van David’. En ‘genesis’ is het woord dat wij nog altijd kennen van het eerste Bijbelboek. Dat betekent: begin of wording. Oftewel: Mattheüs laat weten dat nu de geschiedenis volgt van een nieuw begin, of, zoals Paulus het later noemt: een nieuwe schepping. Er komt een nieuwe Koning die Gods Koninkrijk zal vestigen. Daar eindigt het Evangelie naar Mattheüs ook mee, namelijk dat Jezus zegt: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde’. De grote Zoon van David komt en vestigt Gods Koninkrijk waarin Hij het leven zoals het zou moeten zijn, herstelt. De grote Zoon van David zal de gevolgen van de zondeval ongedaan maken en volbrengen wat Adam en wij bij de eerste schepping niet deden. Een grote troost, toch? Juist als we in ons eigen leven behoefte hebben aan een nieuw begin. Als je aan het eind van weer een jaar gekomen bent en je zou terugkijkend misschien iets over willen doen, omdat je gefaald hebt, omdat het misging. Want dan laat Mattheüs in het eerste vers weten: bij Jezus Christus is een nieuw begin. Hij is de Christus, de Messias, de beloofde Koning op Davids troon, de beloofde zoon van Abraham in wie alle geslachten op de aarde gezegend worden. Bij Hem moet je zijn.

Ds. P.W.J. van der Toorn

Door Ds. P.W.J. van der Toorn

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl