24 Februari 2021
Eén voor allen
Eén voor allen

En gij overlegt niet, dat het ons nut is, dat één Mens sterve voor het volk, en het gehele volk niet verloren ga.

— Johannes 11:50

Ook onbekeerde mensen kunnen ware dingen zeggen. Kijk maar naar de tekst van vandaag. Kajafas doet zelfs een profetische uitspraak. God gebruikt hem als een instrument. Maar Kajafas bedoelt iets heel anders dan de Heilige Geest. Het zeggen van waarheden is nog geen kenmerk van genade. Kajafas zegt iets, wat hijzelf niet begrijpt. Hij meent als Jezus blijft leven het hele volk bedorven wordt door Zijn leer. Als Jezus sterft dan blijven de Joden bij de wettische leer van het Sanhedrin. Maar Kajafas, zijn onze werken dan het middel om God te verzoenen en Zijn toorn over onze zonden uit te blussen? Kajafas, kunnen wij dan zalig worden door de wet?

Zalig worden kan alleen maar door Eén, Die plaatsvervangend gaat sterven en de schuld gaat betalen. Daar hebben wij moeite mee. Wij leven niet graag op kosten van een ander. Maar toch rekent de Heere wel op deze manier: één voor allen. Zo was het met Adam. Hij vertegenwoordigde alle mensen. Adams zonde is in Gods ogen jouw zonde. Mee eens?

Als jij moeite hebt met deze toerekening, dan moet je ook moeite hebben dat Jezus’ lijden en sterven jou wordt toegerekend. Hoe wil je dan anders zalig worden?

Jezus vertegenwoordigt alle uitverkorenen. Jezus stierf niet voor alle mensen. Zijn betaling is wel genoeg voor alle mensen. Daarom wordt het Evangelie ook aan jou verkondigd, met bevel van geloof en bekering.

Je moet jezelf afvragen of Jezus’ dood nut heeft voor jou. Zijn dood is nuttig als jij moet sterven en niet kunt sterven, omdat je niets hebt om voor God te bestaan.

Denk hier eens over na!!

 

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl