26 Februari 2021
Het hart van Jezus
Het hart van Jezus

En als Hij nabij kwam en de stad zag, weende Hij over haar, Zeggende: Och, of gij ook bekende, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.

— Lukas 19:41,42

Terwijl alle mensen juichen of ontstemd zijn, huilt Jezus. Jezus weent over het ongeloof en de schuld van Jeruzalem. Kun jij blij zijn terwijl Jezus over jou huilt? Jezus is niet bezig met de schoonheid van de stad, maar Hij denkt na over het oordeel dat over Jeruzalem zal komen. Denk jij wel eens na over het oordeel dat eenmaal over jou geveld zal worden? Hoe ziet dat er uit?

Buiten Jezus is ieder mens diep ongelukkig. Daarom spoort Hij aan om te bekennen/erkennen wat tot je vrede dient. Wat is er nu nodig om vrede met God te krijgen? Daar moet je over nadenken. Niet ooit eens! Niet morgen. Maar nu! In deze uw dag. Vandaag krijg je nog, maar je weet niet of je morgen nog krijgt. Daarom is er serieus haast bij. Deze dag, is de dag waarop Jezus huilde en sprak. Dat is de dag waarop je dit stukje leest. Het is de dag van de zaligheid. Je kunt nog zalig worden, vandaag!!

Vandaag word je nog het Evangelie verkondigd. De wet zegt dat jij niet door goed je best te doen zalig kunt worden. Het Evangelie zegt dat jij dat ook niet hoeft te doen. Het Evangelie zegt dat Jezus de wet heeft volbracht. En wat Hij gedaan heeft, wordt in het Evangelie aangeboden aan een ieder die het hoort of leest. Wat jij niet kunt en wat jij niet hebt, kan en heeft Jezus wel. Erken het toch!

Zie je het niet? Roep dan: Heere, open toch mijn ogen.

 

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl