27 Februari 2021
De reuk van Jezus
De reuk van Jezus

Maria dan, genomen hebbende een pond zalf van onvervalste zeer kostelijke nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd, en met haar haren Zijn voeten afgedroogd; en het huis werd vervuld van de reuk der zalf.

— Johannes 12:3

Niet Maria verspreid een heerlijke reuk, maar Jezus doet dat. Hij brengt die liefdesgeur mee. Jezus is op reis naar Golgotha om het offer van de liefde te brengen. Hij gaat sterven, ook voor Maria. Is dat liefde of niet? En die liefde van Jezus voor Maria zorgt ervoor dat Maria haar liefde tot Jezus uit. Maria is niet karig. Een hele fles met dure zalf giet ze uit over Jezus’ voeten. Wie veel vergeven is, heeft veel lief. Maria doet dit 6 dagen voor Jezus’ dood.

Heeft het (lijden en) sterven van Jezus voor jou ook zo’n grote betekenis? Wat is Jezus jou waard? Maria geeft een zalf ter waarde van 300 penningen. Een penning heeft een waarde van 1 dag werken. Dat is bijna een jaarsalaris!!

Als je echt ziet welke prijs Jezus moest betalen om een zondaar zalig te maken dan is niets te veel. Mee eens? De bruid roept in het Hooglied uit: Ja, zulk één is mijn Liefste.

Echt zien dat is zien door het geloof. Een godsdienst zonder geloof is liefdeloos. Waaraan kun je het echte geloof herkennen? Aan berouw. Maria heeft los haar, dat is in de Bijbel een teken van rouw, grote droefheid en nederigheid. Ze zit aan Jezus’ voeten, dat is een blijk van ootmoed. Echt geloof gaat levenslang terug naar de belofte van vergeving van zonden alleen om Jezus’ wil! Hier wordt het huis vervuld met alleen de reuk van Jezus. Niets van Maria erbij.

Judas heeft ook die geur geroken. Maar hij verwierp Jezus. Doe dat niet!  

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl