12 Februari 2022
De goede Herder schenkt Zijn schapen het eeuwige leven
De goede Herder schenkt Zijn schapen het eeuwige leven

En Ik geef hen hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn handen rukken.

— Johannes 10:28

Wat ben jij rijk als je bij deze goede Herder mag horen. De Heere laat je in de tekst van vandaag zien wat Hij de schapen van Zijn kudde allemaal schenkt. Het eeuwige leven. Als jij door het geloof met Hem verbonden mag zijn, dan mag je gelovig weten en gelovig vertrouwen dat Hij ook jou het eeuwige leven geeft. Dan hoef je niet meer te vrezen voor de dood. Dan hoef je niet te denken dat dit aardse leven je alles te bieden heeft. Nee, door genade ben jij dan een erfgenaam van het eeuwige leven geworden! Hij schenkt het jou, omdat Hij dat leven voor jou heeft verdiend.

Maar dat is niet alles. Hij maakt ons vandaag ook duidelijk dat je niet verloren zult gaan in der eeuwigheid. De straf op de zonde, de eeuwige toorn van God heeft Hij dan voor jou gedragen. Al je schuld en zonden heeft Hij verzoend voor het aangezicht van Zijn Vader. Als jij bij Zijn kudde hoort hoef je voor de oordeelsdag niet meer te vrezen. Hij heeft het oordeel voor jou gedragen.

Tenslotte zegt Hij ook dat Hij je altijd vast zal houden. De duivel, de wereld en je eigen zwakke vlees kunnen zo tegen je strijden. Ze kunnen je bij Hem vandaan proberen te trekken. Maar dat zal nooit gelukken. Niemand zal Zijn schapen uit Zijn handen rukken. Wat Zijn hand begon, zal Hij nooit laten varen.

Beste vriend, vriendin: al deze gaven schenkt Christus aan al Zijn gelovigen. Zoek daarom je leven en behoud in Hem. Hij schenkt het je alles uit genade.

Ds. B.D. Bouman

Door Ds. B.D. Bouman

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl