11 Juni 2022
Heilig toch en t’ eren
Heilig toch en t’ eren

Hij, Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. En heilig is Zijn Naam.

— Lukas 1:49

De hele Bijbel roept ons toe dat God heilig is – los van alle zonde en tegengesteld aan alle oneerlijkheid.

Wat een zegen om te weten dat onze God leugen en onrecht niet tolereert! Heb jij een afkeer van gemeen-zijn? Sta jij eerlijk tegenover God? Lieg en bedrieg je niet meer = speel je geen toneel als je zingt: God heb ik lief …?Dat God volkomen heilig is, zonder enige zonde, kan ons ook afschrikken. Wie ben ik?, denk je. Jesaja roept het uit: “Wee mij, ik verga.” Wanneer zegt hij dit? Wanneer hij de engelen hoort roepen: “Heilig, heilig, heilig is de Heere!”

Gods heiligheid was voor Maria blijkbaar geen reden om bij Hem vandaan te vluchten of zich voor Hem te verbergen. Nee, ze wist: juist omdat Hij zo heilig is, doet Hij grote dingen, grote wonderen. Ook aan mij.

Wat voor wonderen deed de heilige God dan? Hij zorgde voor een oplossing voor het onoplosbare zondeprobleem.

Ik los het niet op.

Jij lost het niet op.

Wij lossen het niet op.Niemand lost het op.

Alleen de Heilige. Hij plaatst Zijn heilige Zoon tussen twee criminelen en straft Hem als misdadiger. Ja, dan kan Hij dit grote ding aan jou doen, dat Hij jou, onheilig mens, heilig maakt en al je zonden vergeeft!

Ds. W. Pieters

Door Ds. W. Pieters

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl