02 Juni 2022
Beschreven
Beschreven

“Uw ogen hebben mijn ongevormden klomp gezien; en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was”.

— Psalm 139:16

David is verwonderd over zijn schepping. Maar in de tekst van vandaag lees je dat hij ook verwonderd is over Gods kennis. Toen de Heere David in de buik van zijn moeder vormde, toen al wist de Heere hoe het leven van David eruit zou gaan zien. Nog voordat hij geboren was, had God zijn hele leven al als een boek beschreven. Die wetenschap geeft David troost. Volgens vers 19 kent hij tegenstanders en moeiten. En die zijn er in zijn leven heel wat geweest. Maar door het geloof weet David dat het de Heere allemaal niet uit de hand zal lopen. Hij weet welke weg David moet gaan en wat David mee moet maken. Nee, David is niet opstandig over de moeiten die hij mee moet maken. Je hoort hem hier ook niet zeggen: “En als de Heere alles van te voren al weet, waarom grijpt Hij dan nu niet in?” Het is voor hem juist een troost om te weten dat de Heere van alles afweet. Dat Hij zijn leven leidt en in alles zorg voor hem draagt.

Als jij de Heere Jezus mag kennen als jouw Heere, dan mag je gelovig weten en vertrouwen dat Hij ook jouw levensweg leidt. Dat Hij niet alleen weet wat je allemaal mee moet maken, maar ook dat Hij weet waarom je die dingen mee moet maken.  Hij regeert je leven. Hoe diep de diepten ook kunnen zijn, het loopt Hem nooit uit de hand. Hij draagt er zorg voor dat de levensweg van al Zijn gelovigen uiteindelijk uitkomt in het eeuwige leven.

Ds. B.D. Bouman

Door Ds. B.D. Bouman

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl